Κατά χαρακτηριστικό στοιχείο της Φύσης της Επιστήμης

Υπάρχει πρόβλεψη στο website ώστε οι ιστορίες να γίνονται προσβάσιμες με βάση τα χαρακτηριστικά της Φύσης της Επιστήμης (NoS) που εμφανίζονται σε αυτές: Κάποια χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε αρκετές ιστορίες, ενώ κάποια άλλα (προς το παρόν τουλάχιστον) εμφανίζονται σε μία μόνο ιστορία. Οι περισσότερες ιστορίες εμφανίζουν περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. Άλλες κατατάξεις με βάση τις οποίες οι ιστορίες μπορούν να γίνουν προσβάσιμες είναι με βάση τη θεματική ενότητα ή τον επιστημονικό κλάδο (φυσική, χημεία, βιολογία) στον οποίο ανήκουν. Ο Γουίλλιαμ ΜακΚόμας (William McComas) έχει παρουσιάσει (μεταξύ άλλων εξαίρετων δημοσιεύσεων του πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο) μια εξαιρετικά περιεκτική σύνοψη των χαρακτηριστικών της φύσης της επιστήμης. Οι βασικές θέσεις του άρθρου του “Keys to Teaching the Nature of Science” (Βασικές Ιδέες για τη Διδασκαλία της Φύσης της Επιστήμης) το οποίο μπορεί να βρεθεί στο NSTA WebNews Digest μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:

Η μελέτη αυτών που ασχολούνται με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών πάνω στην εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εμφάνιση μιας γενικής συναίνεσης σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της φύσης της επιστήμης, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα. Αυτές οι γενικά αποδεκτές ιδέες συγκροτούν παράλληλες ενότητες στόχων σχετικά με τη διδασκαλία της Φύσης της Επιστήμης, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών καθ’ όλα τα σχολικά έτη χωρίς να υπεραπλουστεύουν το διδακτέο επιστημονικό περιεχόμενο και χωρίς να επιβαρύνουν την υπάρχουσα διδακτική ύλη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται εννέα βασικές αρχές – ιδέες, οι οποίες συμπυκνώνουν βασικές ιδέες σχετικά με την επιστήμη και ταυτόχρονα αποτελούν έναν κατάλογο ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει τη διδασκαλία σε οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο. Αυτές οι βασικές αρχές – ιδέες μπορεί να ταξινομηθούν ως ακολούθως:

1. Η επιστήμη απαιτεί και βασίζεται στην εμπειρική γνώση.

2. Δεν υπάρχει ενιαία βήμα-προς-βήμα μέθοδος, με την οποία αναπτύσσεται η επιστήμη..

3. Ενώ η επιστήμη δεν μπορεί να "αποδείξει" τη γνώση της, τα συμπεράσματά της εξακολουθούν να είναι αποδεκτά και ανθεκτικά.

4. Αν και οι νόμοι και οι θεωρίες στην επιστήμη σχετίζονται, εξακολουθούν να είναι διακριτά μεταξύ τους..

5. Τα επιστημονικά εγχειρήματα είναι υψηλά δημιουργικές δραστηριότητες.

6. Η επιστήμη ενέχει ένα υποκειμενικό στοιχείο.

7. Η επιστήμη επηρεάζεται από ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

8. Αν και η επιστήμη και η τεχνολογία επηρεάζουν η μία την άλλη, δεν ταυτίζονται.

9. Η επιστήμη και οι μεθοδολογίες της δεν μπορούν να δώσουν απάντηση σε όλα τα ερωτήματα