Εταίροι

Έξι εταίροι συμμετέχουν σε αυτό το project: Πέντε από χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τρίτη χώρα.

Αυτοί είναι:

1. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣTHΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ), ΕΛΛΑΔΑ- NATIONAL KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA), Greece (www.uoa.gr)

 Tο ΕΚΠΑ έχει ειδικότητα στη διδακτική των φυσικών επιστημών, την ιστορία της επιστήμης, την αφήγηση ιστοριών και την παιδαγωγική. Η ομάδα του ΕΚΠΑ έχει την πρότερη εμπειρία του συντονισμού δύο προγραμμάτων Comenius  τα οποία περατώθηκαν με επιτυχία. Το ΕΚΠΑ είναι ο συντονιστής εταίρος. (Επιστημονικός Υπεύθυνος - Συντονιστής: Παναγιώτης Κόκκοτας, καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών).

2 . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ - UNIVERSITAET FLENSBURG, Germany (www.uni-flensburg.de)

Το Πανεπιστήμιο του Φλένσμπουργκ είναι ένα νέο ίδρυμα το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διδακτική των φυσικών επιστημών και έχει ειδικότητα στη χρήση των εφαρμογών της πληροφορικής για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ειδικότερα το Ινστιτούτο Φυσικής, Χημείας και Διδακτικής έχει ειδικότητα στην Ιστορία της Επιστήμης, στη χρήση της στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.

3. ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚEΣ ΕΠΙΣΤΗΜEΣ, ΠΟΛΩΝΙΑ - POLISH ASSOCIATION OF SCIENCE TEACHERS (PAofST), Poland (psnpp.org.pl)

H  Πολωνική Ένωση Διδασκόντων Φυσικές Επιστήμες έχει ειδικότητα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, την Ιστορία της Επιστήμης, την επιμόρφωση των διδασκόντων φυσικές επιστήμες, τη μεθοδολογία της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Η  Πολωνική Ένωση Διδασκόντων Φυσικές Επιστήμες  έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση  επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων και έχει συμμετάσχει  σε πολυάριθμα εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.

4. Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου, ΕΛΛΑΔΑ - Diamantopoulos Schools (DISCH), Greece (www.diamandopoulos-school.gr)

Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 1957 και έκτοτε συνεχίζουν να παρέχουν εκπαιδευτικές προοπτικές στη νεολαία της δυτικής Αττικής. Τα Εκπαιδευτήρια Διαμαντοπούλου  έχουν ιδιαίτερη συμβολή στο πρόγραμμα καθώς βοηθούν τους εταίρους να έχουν ρεαλιστικούς  στόχους σε σχέση με τις πραγματικές σχολικές ανάγκες.

Εταίρος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΓΟΥΙΝΙΠΕΓΚ, ΚΑΝΑΔΑΣ -The University of Winnipeg (UoW), Canada (www.uwinnipeg.ca)

To Πανεπιστήμιο της Γουίνιπεγκ συμμετέχει μέσω της Παιδαγωγικής Σχολής του, η οποία παρέχει ένα εγνωσμένου κύρους διδακτικό πρόγραμμα σε 1.500 φοιτητές που θα γίνουν δάσκαλοι στην καναδική πολιτεία της Μανιτόμπα.  Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Γουίνιπεγκ φέρνει στο project σημαντική ερευνητική εμπειρία, καθώς και εμπειρία στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων.

 

 

Συνεργαζόμενος Εταίρος

ΜΕΜΟΣΑΪΝΣΕΣ,  ΒΕΛΓΙΟ - MÉMOSCIENCES, Belgium (www.memosciences.be)

Οι Mémosciences έχουν εμπειρία στο να διδάσκουν τη χρήση της ιστορίας της επιστήμης σε εκπαιδευτικούς, εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί μέσα από την οργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια μάθησης για ενήλικες. Ο βασικός στόχος αυτού του μη – κερδοσκοπικού οργανισμού είναι να προάγει την ιστορία της επιστήμης μέσα από συνέδρια, εκθέσεις, επιμορφωτικές δράσεις και σεμινάρια με σκοπός να διευρύνει την κατανόηση του κοινού για την ιστορία της επιστήμης. Επίσης, στόχος τους είναι η διατήρηση της βελγικής επιστημονικής και τεχνολογικής κληρονομιάς μέσω της χρήσης των κατάλληλων μέσων.