Νόμοι και Θεωρίες

♦ Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των χημικών πειραμάτων του, ο Ιωάννης Ντάλτον (John Dalton) παρατηρεί ότι έτσι παράγονται και τα δύο, απαντήσεις και (νέες) ερωτήσεις. Διερωτάται, αν υπάρχει κάτι σαν μια ανώτερη αρχή. 
Ο Ντάλτον και τα άτομα

♦ Η διαμόρφωση του μηχανικού ισοδύναμου της θερμότητας συνέβαλε στον καθορισμό του πρώτου νόμου της θερμοδυναμικής, ο οποίος περιγράφει τη διατήρηση της ενέργειας. Δύο ιστορίες, οι οποίες δίνουν έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του επιστημονικού έργου, θα συμβάλουν στην επίγνωση του συνόλου των πειραμάτων του Joule με τα οποία καθορίζεται η αναλογία της θερμότητας και  του μηχανικού έργου.
Ο Τζούλ και η ενέργεια