Για εκπαιδευτικούς

 

Γενική Επισκόπηση

Α. Εξοικείωση 

B. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία της ιστορίας

C. Προσαρμόζοντας την ιστορία.

D. Αναπτύσσοντας τη δική σας ιστορία.

 

Μπορείτε να “κατεβάσετε” ολόκληρη την ενότητα μαθημάτων (χωρίς την ανατροφοδότηση) εδώ

Full E-Course download (PDF)