wg tematu

Opowiadania mogą być dostępne wg tematów: w pewnych przypadkach, kilka opowiadań dotyczy tego samego tematu (np. energia czy atomy), w innych przypadkach, tylko jedno opowiadanie (aktualnie) jest związane z danym tematem. Innym sposobem dostępności opowiadań są cechy Natury Nauki (NoS), przekazywane przez opowiadania lub problematyka przedmiotowa, z którą opowiadanie jest powiązane.

 

Tematami są:

  • Energia – zawiera opowiadania o: badaniach Joule’a nt. mechanicznego równoważnika ciepła, pracy Benjamina Thompsona, która pozwoliła mu zinterpretować ciepło jako mikroskopowy ruch i Augustyna Mouchota pionierskiej pracy dotyczącej wykorzystania energii słonecznej. 
  • Atomy – które zawierają opowiadania powiązane z problemem zachowania masy w reakcjach chemicznych, przedstawienie sztucznej promieniotwórczości i opowiadania o rozwoju modeli budowy atomu.
  • Elektryczność – zawiera opowiadanie o figurach Lichtenberga.
  • Metamorfoza – zawiera opowiadanie o Marii Sibylli Merian.
  • Odżywianie – z opowiadaniami nt. beri-beri, szkorbutu, fizjologicznej interpretacji oddychania i wyprodukowaniu ekstraktów mięsnych.
  • Układ okresowy – z opowiadaniem o Mendelejewie i jego poszukiwaniach organizacji pierwiastków chemicznych.
  • Promieniotwórczość – z opowiadaniem dotyczącym Marii Skłodowskiej-Curie i jej odkrycia istnienia nieznanych dotychczas pierwiastków chemicznych i opowiadanie o córce Marii – Irenie i jej odkryciu sztucznej promieniotwórczości.
  • Próżnia – zawiera opowiadanie o pracy i ideach Otto von Guericka.