wg cech Natury Nauki NOS

Opowiadania mogą być dostępne za pomocą cech Natury Nauki: w niektórych przypadkach jedną cechę można odnaleźć w kilku opowiadaniach, w innych tylko w jednym opowiadaniu (w danym momencie). Większość historii dotyczy kilku cech. Innymi sposobami na wybór opowiadań są tematy, które poruszają lub na przedmioty nauczania, z którym opowiadanie jest powiązane.

William McComas zaprezentował (poza kilkoma innymi publikacjami związanymi z tematem) bardzo spójne podsumowanie aspektów natury nauki. Jego praca „Keys to Teaching the Nature of Science”, którą opublikowano w NSTA WebNews Digest, może zostać streszczona następująco:

Porozumienie co do kluczowych idei Natury Nauki (NOS) odpowiednich do zawarcia w programach szkolnych zaczęło wyłaniać się z opinii edukatorów naukowych na temat obszernej literatury dotyczącej historii i filozofii nauki. Idee tego porozumienia sugerują zadziwiająco podobne zestawy celów zawarcia Natury Nauki (NOS) w celach nauczania przedmiotów przyrodniczych, które nie upraszczają samej nauki, ani nie przeładowują informacjami istniejących już celach nauczania. Niniejszy artykuł przedstawia dziewięć kluczowych idei, które reprezentują zarówno zwięzły zestaw idei dotyczących nauki, jak i listę założeń kształtujących nauczanie w dowolnej dyscyplinie naukowej. Te kluczowe idee mogą być skategoryzowane jako:

  1. Nauka wymaga i opiera się na dowodach doświadczalnych.

  2. Nie istnieje prosta metoda krok po kroku, dzięki której nauka się tworzy.

  3. Nawet jeśli nauka nie może „udowodnić” swej wiedzy, jej wnioski są wciąż akceptowane i trwałe.

  4. Chociaż prawa i teorie naukowe są ze sobą powiązane, wciąż są od siebie odmienne.

  5. Działania naukowe są wysoce kreatywne.

  6. Nauka ma aspekt subiektywny.

  7. Wpływ na naukę mają czynniki historyczne, kulturowe i społeczne.

  8. Chociaż nauka i technologia mają na siebie wpływ, nie są one tym samym.

  9. Nauka i jej metody nie są w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.