Przewodnik

Przewodnik

Te linki strony internetowej pomogą Ci znaleźć informacje, których szukasz na tej platformie. Ponadto, będą one wyjaśniać strukturę tej strony. Aby wrócić do strony instruktażowej trzeba na obrazek „Przewodnik” w prawym górnym rogu.

 

Informacje odnośnie Projektu możesz znaleźć w górnej części menu:

Projekt S@TM > Partnerzy:
Tutaj możesz się dowiedzieć o Partnerach tego Projektu.

Projekt S@TM > Bibliografia:
Najważniejsze odnośniki bibliograficzne dotyczące metody opowiadania i historii nauki możesz znaleźć w Bibliografii.

 

Opowiadania mogą być dostępne w różny sposób:

Opowiadania > wg tematu:
Jeżeli wybierzesz Opowiadania wg tematu uzyskasz przegląd wszystkich opowiadań, jeżeli interesuje Cię ogólnie metoda lub chcesz przedyskutować interdyscyplinarne tematy na swoich lekcjach.

Opowiadania > wg cech NoS:
Możesz wybrać to podejście, jeżeli chcesz poznać różne kluczowe aspekty Natury Nauki.

Opowiadania > wg dziedziny:
Możesz rozróżnić treść opowiadań biorąc pod uwagę ich tradycyjną przynależność do dziedzin: biologii, fizyki i chemii.

 

Dla każdego z opowiadań istnieje strona internetowa z różnorodnymi materiałami:

Opowiadania > wg dziedziny > Biologia > Sibylla i kokony:

Proszę popatrz na typową stronę opowiadania. My wybraliśmy „Sibylla i kokony” jako przykład. Ty możesz znaleźć się na tej stronie przez podążanie jedną z ścieżek: Opowiadania > wg tematu > Metamorfoza, Opowiadania > wg cech NoS > Empiryczne potwierdzenie lub Opowiadania > wg dziedziny > Biologia.

Na tej stronie możesz znaleźć całe opowiadanie zawarte w pliku PDF, poniżej pierwszego paragrafu tego opowiadania. Ponadto, możesz mieć dostęp do dodatkowego materiału takiego jak biografia lub tło historyczne Sibylli, które tłumaczy kontekst historyczny i tło społeczne tego opowiadania. (Pewne tła historyczne omawiają więcej niż jedno opowiadanie, możesz mieć dostęp do wszystkich opowiadań przez wybór wg tematu).

Poniżej tych plików, możesz znaleźć link do plików wideo na YouTube. To pokazuje jak opowiadanie jest zaadaptowane i opowiedziane przez profesjonalnego narratora, może służyć jako inspiracja jak można opowiadanie rozwinąć. Dalej poniżej możesz znaleźć zasoby edukacyjne zawierające sugestie dla Twoich lekcji przedmiotów przyrodniczych. W pewnych przypadkach możesz również znaleźć wideo przedstawiające zrekonstruowane eksperymenty lub symulacje. Jeżeli masz pytania dotyczące treści opowiadań na dole strony możesz znaleźć odnośniki do zasobów historycznych. Możesz użyć literaturę podstawową lub dodatkową, jeżeli będziesz chciał dowiedzieć się o innych aspektach związanych  głównym opowiadaniem. Na końcu możesz znaleźć link, który pozwoli Ci pobrać cały materiał (z wyjątkiem plików wideo i symulacji) do jednego opowiadania.