Stories by topic: Atomy

Mamy tutaj do czynienia z fikcyjną dyskusją między Demokrytem i Platonem, która ma na celu przedstawienie przeciwstawne obrazy budowy materii w Starożytności. Należy zauważyć, że mimo iż poglądy Demokryta na ten temat mogłyby być łatwiej zaakceptowane przez nowożytną naukę, nie spotkały się one z wyższą oceną niż idee Platona. Tak było aż do ok. 1800 roku, kiedy jego model i idea małych, niepodzielnych cząstek została odkryta powtórnie.

Demokryt i atomy

Analizując rezultaty eksperymentów fizycznych John Dalton zauważył, że uzyskał on zarówno odpowiedzi na dotychczasowe jak i nowe pytania dotyczące budowy materii. Rozważał on, że istnieje coś takiego jak „nadrzędna zasada”.

Dalton i atomy

Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…

Rutherforda atom jądrowy

Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk dwa razy nie zdążyli opublikować wyników swoich odkryć, które zostały ogłoszone przez ich przeciwników z uzyskaniem za to nagrody Nobla. Jednakże, w 1935 r. ich szczególne zdolności obserwacyjne przyniosły im w końcu również nagrodę Nobla za przedstawienie w jaki sposób człowiek jest w stanie tworzyć nowe sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.

Joliot-Curie i sztuczna promieniotwórczość

Dzięki użyciu wag o wysokiej czułości Lavoisier udowodnił podstawowe stwierdzenie, że masa w reakcjach chemicznych pozostaje niezmieniona.

Lavoisier i prawo zachowania masy