Stories by topic: Promieniotwórczość

♦ Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…

Rutherforda atom jądrowy

♦ Spotykamy tu Marię Curie na jej drodze od utalentowanego ucznia, który urodził się i wychowywał w Warszawie, w trudnych czasach, aż do najbardziej znanego uczonego przyrodnika w XX w. i w szczególności poznajemy jej życiowe osiągnięcia, które polegały na zweryfikowaniu występowania nieznanych dotąd pierwiastków promieniotwórczych.

Maria Skłodowska-Curie: odkrywca dwóch promieniotwórczych pierwiastków

♦ Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk dwa razy nie zdążyli opublikować wyników swoich odkryć, które zostały ogłoszone przez ich przeciwników z uzyskaniem za to nagrody Nobla. Jednakże, w 1935 r. ich szczególne zdolności obserwacyjne przyniosły im w końcu również nagrodę Nobla za przedstawienie w jaki sposób człowiek jest w stanie tworzyć nowe sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.

Joliot-Curie i sztuczna promieniotwórczość