Partnerzy

Sześciu partnerów uczestniczy w naszym Projekcie, pięciu z krajów Unii Europejskiej i jeden z Trzeciego Kraju.

Są to:

1. THE NATIONAL KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (NKUA), Greece (www.uoa.gr)

NKUA ma doświadczenie w  edukacji przyrodniczej, historii nauki, stosowaniu opowiadania i pedagogiki. Posiada również doświadczenie w koordynowaniu dwóch poprzednich wielostronnych projektów Comenius, których realizacja zakończyła się z pozytywnymi rezultatami. NKUA jest koordynującą instytucją (Koordynator: prof. Panagiotis Kokkotas – profesor nauczania przedmiotów przyrodniczych).

2 . UNIVERSITAET FLENSBURG, Germany (www.uni-flensburg.de)

University of Flensburg jest młodą instytucją, silnie skupiającą się na edukacji przyrodniczej i posiada doświadczenie w wykorzystywaniu TI (Technologii Informacyjnej). W szczególności, Instytut Fizyki i Chemii posiada doświadczenie w Historii Nauki i jej wykorzystaniu w procesie nauczania oraz nieformalnych środowiskach nauczania przedmiotów przyrodniczych.

3. THE POLISH ASSOCIATION OF SCIENCE TEACHERS (PAofST), Poland (psnpp.org.pl)

PSNPP posiada duże doświadczenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, historii nauki, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz bogate doświadczenie we współpracy z europejskimi i krajowymi projektami edukacyjnymi. Ponadto, organizuje konferencje, warsztaty, konkursy i inne. 

4. Diamantopoulos Schools (DISCH), Greece (www.diamandopoulos-school.gr)

PSNPP posiada duże doświadczenie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, historii nauki, doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz bogate doświadczenie we współpracy z europejskimi i krajowymi projektami edukacyjnymi. Ponadto, organizuje konferencje, warsztaty, konkursy i inne. 

Partner Trzeciego Kraju

The University of Winnipeg (UoW), Canada (www.uwinnipeg.ca)

Udział University of Winnipeg jako Partnera Trzeciego Kraju ma miejsce poprzez jego Wydział Edukacji, który realizuje program akredytowanego kształcenia nauczycieli dla 1500 studentów w Kanadyjskiej prowincji Manitoba. Udział UoW dostarcza do Projektu ekspertyzy, doświadczenia badawcze oraz doświadczenia w projektowaniu programów nauczania.

Organizacja współpracująca

MÉMOSCIENCES, Belgium (www.memosciences.be)

Mémosciences posiada doświadczenie w zapewnianiu elementów historii nauki nauczycielom przedmiotów przyrodniczych przez organizację konferencji, warsztatów i warsztatów kształcenia ustawicznego dla społeczeństwa. Celem ogólnym tej niedochodowej organizacji jest promocja historii nauki przez konferencje, wystawy, kształcenie i seminaria dla poszerzenia zrozumienia przez społeczeństwo historii nauki. Ponadto, aby zachować belgijską naukową i techniczną spuściznę przez wykorzystanie odpowiednich mediów.