Sybilla i kokony

Sybilla obudziła się. Pokój zalewała smolista czerń poranka, jednak dziewczynka była zbyt podekscytowana, aby dalej spać. Wsłuchała się w spokojne ddechy członków swojej rodziny, którzy wciąż spali. Uśmiechnęła się, gdy zdała sobie sprawę, że nie słyszy jednego znajomego dźwięku: deszcz nie ębnił uż o dach, w końcu skończył padać, a dziewczynka będzie mogła wybrać się dziś na wycieczkę, którą obiecał jej ojczym. ...

 • Zasoby historyczne
  • Literatura podstawowa
   Merian, Maria Sibylla: Neues Blumenbuch, Nürnberg 1680,online available: http://slubdd.de/katalog?libero_mab215813855.
   Merian, Maria Sibylla: Metamorphosis Insectorum Surinamensium, Amsterdam 1705, online available: http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/nat_hist/id/1049.
  • Literatura dodatkowa
   Zemon Davis Natalie (2012). Kobiety na marginesie: Trzy siedemnastowieczne życiorysy. Wyd. Naukowe PWN
   Findlen, Paula: Anatomy Theaters, Botanical Gardens, and Natural History Collections, in: Katharine Park (Hrsg.): The Cambridge History of Science; Vol. 3: Early Modern Science, Cambridge 2006.
   Findlen, Paula: Natural history, in: Katharine Park (Hrsg.): The Cambridge History of Science; Vol. 3: Early Modern Science, Cambridge 2006
   Schiebinger, Londa: Scientific Exchange in the Eighteenth-Century Atlantic World, Ethik – Geschlecht – Medizin. Körpergeschichten in politischer Reflexion, Berlin 2010, S. 41–69.

 

Patrz również