Empiryczne potwierdzenie

Nauka wymaga empirycznych potwierdzeń i opiera się na nich.

Empiryczne potwierdzenia często tworzone są poprzez eksperymenty, które są z pewnością jednym z głównych podejść metodologicznych w nauce. Jednakże, eksperymentowanie nie jest tylko istotne dla tworzenia wiedzy naukowej, ale może również odgrywać ważną rolę w jej przekazywaniu. Oczywiście, istnieją inne sposoby, aby uzyskać dowody empiryczne w nauce: kluczową rolę mogą również odgrywać obserwacje, a także systematyczne gromadzenie i późniejsze analizy danych.

Opowiadania, gdzie ten aspekt odgrywa ważną rolę, to:

♦Analizując rezultaty eksperymentów fizycznych John Dalton zauważył, że uzyskał on zarówno odpowiedzi na dotychczasowe jak i nowe pytania dotyczące budowy materii. Rozważał on, że istnieje coś takiego jak „nadrzędna zasada”.
Dalton i atomy

 Holenderski lekarz, Christiaan Eijkman próbuje wyleczyć ludzi z bardzo dziwnej choroby. Beri-beri znana była w holenderskich koloniach przez długi czas, ale badacze nie byli w stanie zidentyfikować przyczyn tej choroby. W opowiadaniu opisano historię zrozumienia przyczyny i następstw choroby beri-beri co nie było rzeczą prostą.
Eijkman i beri-beri

 Czy coś co jest NICZYM może istnieć? To opowiadanie dotyczy niemieckiego burmistrza Otto von Guericka i jego przegranej gry, która okazała się potwierdzeniem istnienia próżni.
 
♦ Irena Joliot-Curie i jej mąż Fryderyk dwa razy nie zdążyli opublikować wyników swoich odkryć, które zostały ogłoszone przez ich przeciwników z uzyskaniem za to nagrody Nobla. Jednakże, w 1935 r. ich szczególne zdolności obserwacyjne przyniosły im w końcu również nagrodę Nobla za przedstawienie w jaki sposób człowiek jest w stanie tworzyć nowe sztuczne pierwiastki promieniotwórcze.
Joliot-Curie i sztuczna promieniotwórczość
 
 Jest jeszczerdużo do odkrycia, ale chcemy pokazać, że ciało ludzkie spala pożywienie. Fascynująca droga, która doprowadziła do tego odkrycia jest opisana w …

Lavoisier i oddychanie

♦ Dzięki użyciu wag o wysokiej czułości Lavoisier udowodnił podstawowe stwierdzenie, że masa w reakcjach chemicznych pozostaje niezmieniona.
Lavoisier i prawo zachowania masy

 W 1778 r. dziwne wzory na plecach Piotra doprowadziły Marcina, Andrzeja i Michała na wykłady Georga Christopha Lichtenberga. Opisuje tworzenie się takich wzorów w swoim laboratorium w Goettingen i wyjaśnia dlaczego te wzory powstają.
Lichtenberg i elektrofor

♦ Spotykamy tu Marię Curie na jej drodze od utalentowanego ucznia, który urodził się i wychowywał w Warszawie, w trudnych czasach, aż do najbardziej znanego uczonego przyrodnika w XX w. i w szczególności poznajemy jej życiowe osiągnięcia, które polegały na zweryfikowaniu występowania nieznanych dotąd pierwiastków promieniotwórczych.
Maria Skłodowska-Curie: odkrywca dwóch promieniotwórczych pierwiastków

 Jaka jest natura ciepła – czy jest to substancja czy nieskończenie małe ruchy cząstek materii? Między innymi, Bawarski Minister Wojny Benjamin Thomson, później znany jako hrabia Rumford znalazł odpowiedź na to pytanie dzięki analizie procesu wiercenia w armatach.
Rumford i cieplik

♦ Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…
Rutherforda atom jądrowy

 Maria Sybilla Merian rozpoczęła obserwacje gąsienic i kokonów oraz wykonywała ich szkice w wieku lat 13. 19 lat później opublikowała ona swoją pierwszą książkę, w której zawarła zasady metamorfozy i je zilustrowała przy pomocy wielu rysunków. Znajdziesz tu przedstawienie dlaczego i jak Sybilla wykonywała rysunki gąsienic i motyli.
Sybilla i kokony