Krok po kroku

Nie ma jednej metody krok po kroku, z której powstała nauka.

Klasyczne błędne określenie dotyczące tworzenia wiedzy naukowej wykorzystuje pewnego rodzaju model cybernetyczny. Na początku jest pytanie badawcze, następnie powstaje hipoteza, eksperyment ma na celu sprawdzenie hipotezy, zaś wynik eksperymentu albo potwierdza pytanie badawcze, albo naukowiec musi stworzyć nową hipotezę. Bliższa analiza tworzenia wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych sprawia, że ten ​schemat nie stanowi odpowiedniej reprezentacji, ponadto, istnieją inne podejścia metodologiczne, których naukowa wiedza może powstać.

Opowiadania, gdzie ten aspekt odgrywa ważną rolę, to:

♦ Osławiony szkorbut jest prawdopodobnie najbardziej znaną chorobą, na którą od dawnych czasów cierpią marynarze. James Lind, doktor pokładowy, był w stanie znaleźć przyczynę szkorbutu dzięki zastosowaniu wysoce systematycznych badań opartych o eksperyment, porównawczych badań swoich pacjentów. Więcej szczegółów może być znalezione w opowiadaniu …
Lind i szkorbut

 Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej jest w rzeczywistości znane już od pewnego czasu. Opowiadanie przedstawi Ci rozwój pierwszych kuchenek działających z wykorzystaniem energii słonecznej oraz polityczne i ekonomiczne powody dlaczego ten model nie znalazł praktycznego zastosowania.
Kuchenka słoneczna Mouchota

 Jaka jest natura ciepła – czy jest to substancja czy nieskończenie małe ruchy cząstek materii? Między innymi, Bawarski Minister Wojny Benjamin Thomson, później znany jako hrabia Rumford znalazł odpowiedź na to pytanie dzięki analizie procesu wiercenia w armatach.
Rumford i cieplik

♦ Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…
Rutherforda atom jądrowy