Dowód

Mimo, iż nauka nie może „udowodnić” swojej wiedzy, jej wnioski nadal pozostają zaakceptowane i są trwałe. Wiedza naukowa może być „udowodniona” tylko w ramach przyjętego układu odniesienia, jednak niektóre z podstawowych założeń, mogą zmienić się w czasie, „dowód” może również zostać zmieniony. Przytoczmy dwa przykłady: Przez długi czas uważano, że prędkości mogą być dodawane jak wektory - fizyka Newtona wykorzystuje to założenie. Jednak z wychodząc z teorii względności, stało się jasne, że to założenie jest ważne tylko dla prędkości znacznie poniżej prędkości światła. Podobnie pojęcie cieplika i flogistonu było w pewnych okresach uważane za nieuchwytne, nieważkie substancje - a ciepło jest obecnie określane jako forma energii.

Opowiadania, gdzie ten aspekt odgrywa ważną rolę, to:

♦ Analizując rezultaty eksperymentów fizycznych John Dalton zauważył, że uzyskał on zarówno odpowiedzi na dotychczasowe jak i nowe pytania dotyczące budowy materii. Rozważał on, że istnieje coś takiego jak „nadrzędna zasada”.
Dalton i atomy

♦ Mamy tutaj do czynienia z fikcyjną dyskusją między Demokrytem i Platonem, która ma na celu przedstawienie przeciwstawne obrazy budowy materii w Starożytności. Należy zauważyć, że mimo iż poglądy Demokryta na ten temat mogłyby być łatwiej zaakceptowane przez nowożytną naukę, nie spotkały się one z wyższą oceną niż idee Platona. Tak było aż do ok. 1800 roku, kiedy jego model i idea małych, niepodzielnych cząstek została odkryta powtórnie.
Demokryt i atomy

 Holenderski lekarz, Christiaan Eijkman próbuje wyleczyć ludzi z bardzo dziwnej choroby. Beri-beri znana była w holenderskich koloniach przez długi czas, ale badacze nie byli w stanie zidentyfikować przyczyn tej choroby. W opowiadaniu opisano historię zrozumienia przyczyny i następstw choroby beri-beri co nie było rzeczą prostą.
Eijkman i beri-beri

 Czy coś co jest NICZYM może istnieć? To opowiadanie dotyczy niemieckiego burmistrza Otto von Guericka i jego przegranej gry, która okazała się potwierdzeniem istnienia próżni.
Guericke i próżnia
 
♦ Dzięki użyciu wag o wysokiej czułości Lavoisier udowodnił podstawowe stwierdzenie, że masa w reakcjach chemicznych pozostaje niezmieniona.
Lavoisier i prawo zachowania masy
 

♦ Osławiony szkorbut jest prawdopodobnie najbardziej znaną chorobą, na którą od dawnych czasów cierpią marynarze. James Lind, doktor pokładowy, był w stanie znaleźć przyczynę szkorbutu dzięki zastosowaniu wysoce systematycznych badań opartych o eksperyment, porównawczych badań swoich pacjentów. Więcej szczegółów może być znalezione w opowiadaniu …
Lind i szkorbut

♦ Sama wielość pierwiastków chemicznych jest wyzwaniem dla chemików XIX w. Zastanawiają się oni czy istnieją jeszcze jakieś nieodkryte nowe pierwiastki. Natomiast Rosjanin Mendelejew rozwiązuje częściowo tę zagadkę w interesujący sposób.
Mendelejew i układ okresowy

♦ Co byłoby odpowiednim modelem przedstawiającym podobieństwo do atomu? Eksperymentalne wyniki Rutherforda były przeciwstawne do teorii reprezentowanej przez promotora jego pracy doktorskiej J.J. Thompsona. Siedząc przy kolacji Bożonarodzeniowej w 1911 r. zaproponował pewien nowy model atomu…
Rutherforda atom jądrowy