Wpływ

♦ Spotykamy tu Marię Curie na jej drodze od utalentowanego ucznia, który urodził się i wychowywał w Warszawie, w trudnych czasach, aż do najbardziej znanego uczonego przyrodnika w XX w. i w szczególności poznajemy jej życiowe osiągnięcia, które polegały na zweryfikowaniu występowania nieznanych dotąd pierwiastków promieniotwórczych.
Maria Skłodowska-Curie: odkrywca dwóch promieniotwórczych pierwiastków

♦ Bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej jest w rzeczywistości znane już od pewnego czasu. Opowiadanie przedstawi Ci rozwój pierwszych kuchenek działających z wykorzystaniem energii słonecznej oraz polityczne i ekonomiczne powody dlaczego ten model nie znalazł praktycznego zastosowania.
Kuchenka słoneczna Mouchota

♦ Jaka jest natura ciepła – czy jest to substancja czy nieskończenie małe ruchy cząstek materii? Między innymi, Bawarski Minister Wojny Benjamin Thomson, później znany jako hrabia Rumford znalazł odpowiedź na to pytanie dzięki analizie procesu wiercenia w armatach.
Rumford i cieplik

♦ Sekretarz Bawarskiej Wojny Benjamin Thompson musiał rozwiązać problem jak wyżywić armię tak ekonomicznie, jak to tylko jest możliwe, ale ziemniaki, które mogły być przydatne do tego wyzwania miały w tym czasie bardzo złą reputację.
Rumford i odżywianie