Technologia

Chociaż nauka i technologia wpływają na siebie , nie są one takie same .
„Wiele myli terminy nauki  i technologii, często traktując je jak synonimy. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje problemów badanych przez współczesną naukę. Pewne problemy dotyczą konkretnej potrzeby takiej, jak wyprodukować bardziej skuteczne i mniej kosztowne urządzenia do gromadzenia zbiorów muzycznych, jak zwiększyć wydajność rolnictwa z działki, czy jak pokonać konkretną chorobę - wszystko to godne wysiłku. Wyzwania te są natury technologicznej i reprezentują to, co jest często nazywane „naukę stosowaną”. Z drugiej strony , „czysta nauka” ma za zadanie kształtować podstawowe zrozumienie fundamentalnej natury rzeczywistości, czasem nazywana jest „wiedzą dla dobra wiedzy”. Niektóre z odkryć czystej nauki, jak laser, były pierwotnie tylko ciekawostkami, aż ich użyteczność znacznie później stała się jasna. Niektóre innowacje technologiczne, takie jak mikroskop, dostarczyły naukowcom możliwości spojrzenia  głębiej w strukturę materii, aby ostatecznie określić  naturę  rzeczywistości.” McComas 2004. http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=49929 ) .

Opowiadania gdzie ten aspekt odgrywa ważną rolę, to :

Can something like a NOTHING really BE in existence? This story tells you about the german mayor von Guericke and his losing game to prove the existence of the vacuum.
Guericke i próżnia

♦ Dzięki użyciu wag o wysokiej czułości Lavoisier udowodnił podstawowe stwierdzenie, że masa w reakcjach chemicznych pozostaje niezmieniona.
Lavoisier i prawo zachowania masy

♦ Jaka jest natura ciepła – czy jest to substancja czy nieskończenie małe ruchy cząstek materii? Między innymi, Bawarski Minister Wojny Benjamin Thomson, później znany jako hrabia Rumford znalazł odpowiedź na to pytanie dzięki analizie procesu wiercenia w armatach.
Rumford i cieplik